Gene

fgaPT2

Other names

1. Tryptophan dimethylallyltransferase
2. 4-dimethylallyltryptophan synthase
3. All-trans-hexaprenyl-diphosphate synthase
4. L-tryptophan dimethylallyl transferase

Sequence

>sp|Q50EL0|DMAW_ASPFU Tryptophan dimethylallyltransferase OS=Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) GN=fgaPT2 PE=1 SV=2
MKAANASSAEAYRVLSRAFRFDNEDQKLWWHSTAPMFAKMLETANYTTPCQYQYLITYKE
CVIPSLGCYPTNSAPRWLSILTRYGTPFELSLNCSNSIVRYTFEPINQHTGTDKDPFNTH
AIWESLQHLLPLEKSIDLEWFRHFKHDLTLNSEESAFLAHNDRLVGGTIRTQNKLALDLK
DGRFALKTYIYPALKAVVTGKTIHELVFGSVRRLAVREPRILPPLNMLEEYIRSRGSKST
ASPRLVSCDLTSPAKSRIKIYLLEQMVSLEAMEDLWTLGGRRRDASTLEGLSLVRELWDL
IQLSPGLKSYPAPYLPLGVIPDERLPLMANFTLHQNDPVPEPQVYFTTFGMNDMAVADAL
TTFFERRGWSEMARTYETTLKSYYPHADHDKLNYLHAYISFSYRDRTPYLSVYLQSFETG
DWAVANLSESKVKCQDAACQPTSLPPDLSKTGVYYSGLH

Organism

Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) (Aspergillus fumigatus)

PDB

3I4X, 3I4Z

Reactions

96Tag Element Regiochemistry Ring Product Substrate Cofactor
PTDBREC00038 C Regular Aromatic
PTDBREC00040 C Regular Aromatic
PTDBREC00046 C Regular Aromatic
PTDBREC00047 C Regular Aromatic
PTDBREC00053 C Regular Aromatic
PTDBREC00075 C Regular Aromatic
PTDBREC00079 C Regular Aromatic
PTDBREC00080 C Regular Aromatic
PTDBREC00081 C Regular Aromatic
PTDBREC00082 C Regular Aromatic
PTDBREC00083 C Regular Aromatic
PTDBREC00084 C Regular Aromatic
PTDBREC00085 C Regular Aromatic
PTDBREC00086 C Regular Aromatic
PTDBREC00087 C Regular Aromatic
PTDBREC00088 C Regular Aromatic
PTDBREC00089 C Regular Aromatic
PTDBREC00090 C Regular Aromatic
PTDBREC00095 C Regular Aromatic
PTDBREC00106 C Regular Aromatic
PTDBREC00108 C Regular Aromatic
PTDBREC00109 C Regular Aromatic
PTDBREC00110 C Regular Aromatic
PTDBREC00111 C Regular Aromatic
PTDBREC00112 C Regular Aromatic
PTDBREC00113 C Regular Aromatic
PTDBREC00114 C Regular Aromatic
PTDBREC00115 C Regular Aromatic
PTDBREC00116 C Regular Aromatic
PTDBREC00117 C Regular Aromatic
PTDBREC00118 C Regular Aromatic
PTDBREC00119 C Regular Aromatic
PTDBREC00120 C Regular Aromatic
PTDBREC00121 C Regular Aromatic
PTDBREC00122 C Regular Aromatic
PTDBREC00123 C Regular Aromatic
PTDBREC00128 C Regular Aromatic
PTDBREC00139 C Regular Aromatic
PTDBREC00141 C Regular Aromatic
PTDBREC00142 C Regular Aromatic
PTDBREC00143 C Regular Aromatic
PTDBREC00145 C Regular Aromatic
PTDBREC00146 C Regular Aromatic
PTDBREC00165 C Regular Aromatic
PTDBREC00166 C Regular Aromatic
PTDBREC00168 C Regular Aromatic
PTDBREC00170 N Regular Exocyclic
PTDBREC00237 C Regular Aromatic
PTDBREC00241 C Regular Aromatic
PTDBREC00243 C Regular Aromatic
PTDBREC00259 C Regular Aromatic
PTDBREC00334 C Regular Aromatic
PTDBREC00335 C Regular Aromatic
PTDBREC00336 C Regular Aromatic
PTDBREC00337 C Regular Aromatic
PTDBREC00338 C Regular Aromatic
PTDBREC00339 C Regular Aromatic
PTDBREC00340 C Regular Aromatic
PTDBREC00341 C Regular Aromatic
PTDBREC00342 C Regular Aromatic
PTDBREC00345 C Regular Aromatic
PTDBREC00356 C Regular Aromatic
PTDBREC00362 C Regular Aromatic
PTDBREC00363 C Regular Aromatic
PTDBREC00364 C Regular Aromatic
PTDBREC00365 C Regular Aromatic
PTDBREC00366 C Regular Aromatic
PTDBREC00367 C Regular Aromatic
PTDBREC00368 C Regular Aromatic
PTDBREC00369 C Regular Aromatic
PTDBREC00370 C Regular Aromatic
PTDBREC00371 C Regular Aromatic
PTDBREC00372 C Regular Aromatic
PTDBREC00373 C Regular Aromatic
PTDBREC00374 C Regular Aromatic
PTDBREC00375 C Regular Aromatic
PTDBREC00376 C Regular Aromatic
PTDBREC00377 C Regular Aromatic
PTDBREC00378 C Regular Aromatic
PTDBREC00386 C Regular Aromatic
PTDBREC00395 C Regular Aromatic
PTDBREC00396 C Regular Aromatic
PTDBREC00397 C Regular Aromatic
PTDBREC00398 C Regular Aromatic
PTDBREC00399 C Regular Aromatic
PTDBREC00400 C Regular Aromatic
PTDBREC00401 C Regular Aromatic
PTDBREC00402 C Regular Aromatic
PTDBREC00403 C Regular Aromatic
PTDBREC00404 C Regular Aromatic
PTDBREC00405 C Regular Aromatic
PTDBREC00406 C Regular Aromatic
PTDBREC00407 C Regular Aromatic
PTDBREC00408 C Regular Aromatic
PTDBREC00409 C Regular Aromatic
PTDBREC00529 C Regular Aromatic